Antall omkomne på veiene doblet første halvår

I løpet av årets seks første måneder omkom 63 personer. Dette er dobbelt så mange som i 2021, med rekordlave 31 døde ved utgangen av juni. 16 mistet livet i trafikken i juni, som er ni flere enn i samme måned i fjor. Dette viser Statens vegvesens foreløpige ulykkestall.

Illustrasjonsfoto over: iStockPhoto

Flere omkomne i hver ulykke

Etter vårens mange dødsfall på veiene, maner vegdirektøren til å vise årvåkenhet inn mot sommerferien.

–          Etter flere år med lave ulykkestall, ser vi en økning i dødstallene denne våren. Det spesielle i år er at det er mange ulykker med flere omkomne, og at det er flere omkomne på MC enn normalt, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

–          Sommeren er historisk sett tiden med flest alvorlige ulykker sammenlignet med resten av året. Vi er flere på veiene og vi kjører på steder vi aldri har vært før. Derfor må vi være ekstra skjerpet i sommertrafikken. Ingen av oss bør tro vi kan multitaske mens vi kjører, sier vegdirektøren.

Flest menn dør i trafikkulykkene

50 menn og 13 kvinner har mistet livet i trafikken så langt i år. Møteulykker og utforkjøringer dominerer med nesten 70 prosent av alle dødsulykkene.

34 av de totalt 63 trafikkdrepte omkom i en personbil. 14 omkom på motorsykkel, og tre var fotgjengere.

Viken, Rogaland og Nordland er fylkene med størst økning i antallet ulykker.

Mange dødsulykker i trafikken knyttes til fart og uoppmerksomhet

Årets dødsulykker analyseres fortsatt, men en rapport som har analysert ulykkene for årene 2017-2020 viser at norske sjåfører i stor grad holder fartsgrensene og kjører lovlydig. Utfordringen er ofte at sjåførene er uoppmerksomme eller trette.

–          Vi ser ingen økning i gjennomsnittsfarten, sier vegdirektøren. De fleste holder fartsgrensen. Men vi er uoppmerksomme – og det kombinert med fart gjør at ulykkene ofte blir mer alvorlige. Dersom vi er mer oppmerksomme, er sjansen større for at vi klarer å reagere og stoppe i tide dersom noe skulle skje. Vi har ingen å miste, sier hun.

Lave ulykkestall kommer ikke av seg selv

For syvende året på rad er Norge det landet med lavest risiko for å omkomme i trafikken – både målt mot antall innbyggere og antall kjørte kilometer.

I 2021 omkom 80 mennesker på norske veier. Det gjør Norge til det eneste landet som noensinne har vært nede i 17 omkomne per millioner innbyggere. EU-snittet er 45.

–         Resultatene skyldes et målrettet, systematisk og kunnskapsbasert arbeid over tid fra Vegvesenet og andre aktører. Norske trafikanter er generelt gode sjåfører som i all hovedsak følger trafikkreglene. Men årets tall viser at vi må fortsette dette viktige arbeidet. Resultatene kommer ikke av seg selv, og alle må bidra. Nullvisjonen er et viktig mål. Én drept eller hardt skadd i trafikken er én for mange, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

Ulykkestall for første halvår. Tallene for 2022 er foreløpige tall.

Fylke201420152016201720182019202020212022
Viken261013771312713
Oslo232121202
Innlandet358547546
Vestfold og Telemark9673361046
Agder381254224
Rogaland625540229
Vestland938864234
Møre og Romsdal321355112
Trøndelag829500325
Nordland412356408
Troms og Finnmark256322364
SUM754762454348463163
Kjønn201420152016201720182019202020212022
Kvinner21991211116813
Menn543853333439402350
SUM754762454550463163
Alder201420152016201720182019202020212022
0-15510110121
16-24118107886510
25-441514141113151489
45-64201123121214171024
65+2413151411138619
SUM754762454550463163
Enhet201420152016201720182019202020212022
Fotgjenger1065637633
Sykkel425353324
Moped000110000
Lett MC000000101
MC10121095109313
ATV/Traktor204000002
Personbil402634202825201834
Varebil/Bobil102000004
Tungbil212113531
Buss300000111
Annet300200000
SUM754762424348453063
Uhellstype201420152016201720182019202020212022
Møteulykker321624192216201526
Utforkjøring20122111131913915
Kryssulykke1163123312
Samme kjøreretning222334118
Fotgjengerulykke1065747632
Annet0574113210
SUM754762454550463163