900 millioner i kutt til Nye Veier

SV ønsket å kutte halvparten av bevilgningene til Nye Veier. Med et kutt på tre milliarder ville dette betydd stopp og utsettelse for mange møtefrie vegsprosjekter av fire feltsutbygginger.

Det blir ikke kutt for E39, men bare for fellesprosjektet E16/ Ringeriksbanen melder Avisa Agder.

Foto over: Fra kommunegrensen mellom Kristiansand og Lindesnes, hvor prosjektet ble koblet sammen med parsellen Mandal øst – Mandal by som åpnet i desember 2021. Foto: Nye Veier AS

Da SV tidligere i november presenterte sitt alternative budsjett for 2023 ble det framhevet at de vil «nedskalere store motorveiprosjekt og satse på trygge hverdagsveier i distriktene gjennom rassikring, utbedring og vedlikehold.» Dette ville de gjøre ved å ta over tre milliarder fra budsjettposten til Nye Veier og 647 millioner fra tilskuddet til reduserte bompengesatser.

Når det gjelder de nye E39-prosjektene med firefelt utbygging mellom Stavanger og Kristiansand ble alle prosjektene listet opp da regjeringen i oktober la frem sitt budsjettforslag for 2023. Nye Veier ble foreslått tildelt en pott fra staten på 6,1 milliarder kroner totalt. SV ville kutte 50% av bevilgningene til Nye Veier. 

Budsjettforhandlingene med AP og Sp endte med at potten på 6,1 milliarder ble beholdt, men det ble et kutt på 900 millioner kroner i driftskreditt til fellesprosjektet E16 og Ringeriksbanen. Regjeringen foreslo å splitte opp dette fellesprosjektet i to prosjekter tidligere i høst, men nå er det slått sammen til et felles prosjekt i Nye Veiers portefølje.

Flere prosjekt uten nye midler

– Vi får den rammen som var tiltenkt. De 900 millionene er driftskreditt til fellesprosjektet E16/ Ringeriksbanen. For planlegging og oppstart av Ringeriksbanen må regjeringen finne en ny finansiering, men dette kuttet i budsjettforliket rammer ikke firefelts-planene for E39, sier kommunikasjonsdirektør Christian Altmann i Nye Veier til Avisa Agder.

– Rammebevilgningen er omtrent som før, justert med en prisindeks. Nye Veier får overført et omfattende veiprosjekt i form av E16 fra Skaret til Hønefoss uten ekstra midler. Det betyr enda flere prosjekter som skal konkurrere om de samme pengene. I tillegg er prisstigningen i sektoren betydelig, forklarte Altmann da forslag til ramme ble lagt frem i regjeringens budsjettforslag.

Les hele saken i Avisa Agder (+)

Planleggingsmidler til E16 Arna – Stanghelle

Enigheten om statsbudsjettet innebærer at Statens vegvesen kan fortsette planleggingsarbeidet for den viktige strekningen E16 mellom Arna og Stanghelle, en vei som av mange blir karakterisert som landets verste veistrekning.

I regjeringens opprinnelige budsjettforslag var også dette prosjektet, i likhet med oppstart av alle andre nye veiprosjekter i 2023, utsatt som følge av innsparingstiltakene for å holde kostnadsveksten nede.