70 prosent omkom i møteulykker

I september og oktober i år har 16 av 23 personer mistet livet i en møteulykke på veier som ikke er møtefrie veier. Det er 70% av alle de omkomne.

Statens Vegvesen analyser av dødsulykkene i fjor viste at møteulykkene stod for 39% av alle de omkomne.

13 personer omkom i oktober
13 omkomne i oktober er en økning fra oktober i fjor hvor 9 personer mistet livet i trafikken. Så langt i år har 87 personer mistet livet mot 88 personer i samme periode i fjor.

Høye ulykkestall i Nordlandstrafikken
De foreløpige ulykkestallene for oktober viser at to personer mistet livet på vegene i Nordland. Totalt har 14 personer mistet livet i trafikken i Nordland i år, og 2019 blir dermed det verste ulykkesåret på ni år. Nordland er også det fylket i landet med flest trafikkdrepte i år. I 2010 omkom 22 personer i trafikken i Nordland, mens tallene siden da har vekslet fra 12 og ned til rekordlave 5 i fjor for hele kalenderåret.

Kun 1/4 av kravene i veinormalen er oppfylt
Ved utgangen av 2018 fremgår det av forslag til Statsbudsjettet 2020 var det 650 kilometer møtefri firefelts riksvei. Dette utgjør i underkant av halvparten av det veinettet hvor det på ved utgangen av nåværende NTP vil være krav om firefeltsvei ut fra krav i dagens veinormal.

Det var midtrekkverk på 340 kilometer to- eller trefelts veier. Dette er kun om lag 1/4 av kravene i veinormalen. I følge statsbudsjettet ble kun 7,7 kilometer firefelts vei og 8,1 kilometer to- og trefelts vei med midtrekkverk åpnet for trafikk i 2018.