45% omkom i frontkollisjoner

I 2017 var møteulykkenes andel av de trafikkdrepte hele 45 prosent, mens singelulykkenes andel av de omkomne varl 27 prosent. Fotgjengerulykkene utgjorde 10 prosent av de omkomne i fjor, mot 11 prosent i 2016.

Omkomne i såkalte singelulykker hvor utforkjøring dominerer, utgjorde i 2016 40,7 prosent av de omkomne. Møteulykkene utgjorde 31,1 prosent.

Flest omkomne sitter i bil
Godt over halvparten av de 106 trafikkdrepte i fjor var enten bilfører (51) eller bilpassasjer (12). Antallet omkomne motorsyklister holder seg stabilt på 20-tallet. 20 omkom i 2017, 22 i 2016 og 20 i henholdsvis 2015 og 2014.

Antallet omkomne syklister ble redusert fra 12 til 9, mens tallet på trafikkdrepte fotgjengere ble redusert fra 15 i 2016 til 11 i fjor.

Les mer på SSB.no: 16-åringer mest utsatt i trafikken