27 har omkommet på norske veier så langt i sommer.

Det er ti flere enn i juni og juli samlet i fjor. Nå frykter veidirektøren august-ulykkene.

I juli omkom ti personer i trafikken, som er en mer enn i fjor. Samtlige var menn.

Dette viser Statens vegvesens foreløpige tall.

Foto over: Arbeidet med å analysere årets trafikksikkerhetsulykker pågår. Kunnskapen fra dette deles med alle aktører og danner grunnlaget for arbeidet videre. (Foto: Statens vegvesen)

– Det har vært en tung og trist sommer. Dette handler om alt annet enn tall og statistikk. For hver enkelt ulykke er en stor tragedie for de mange som rammes og blir berørt direkte og indirekte, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

Frykter august-ulykkene

Sammen med sine folk følger Hovland utviklingen fra dag til dag. Mer enn en tredjedel av alle dødsulykkene i trafikken skjer vanligvis i de tre sommermånedene.

– Jeg frykter august-ulykkene som tidligere også har vært mange. I fjor mistet vi 13 i denne måneden alene, sier hun.

Ti omkom i juli-trafikken

I juli i år omkom ti menn i ni ulike dødsulykker.

  • Mann (36) i utforkjøringsulykke med personbil på fylkesvei i Bø (Vestfold og Telemark)
  • Mann (73) i utforkjøringsulykke med personbil på europavei i Lærdal (Vestland)
  • Mann (54) i utforkjøringsulykke med mc på europavei i Tønsberg (Vestfold og Telemark)
  • Mann (29) i utforkjøringsulykke med mc på fylkesvei i Frogn (Viken)
  • To menn (22 og 23) i utforkjøringsulykke med personbil på kommunal vei i Tromsø (Troms og Finnmark)
  • Mann (85) i møteulykke med personbil på europavei på Saltfjellet (Nordland)
  • Mann (33) i utforkjøringsulykke med personbil på privat vei i Kolbu (Innlandet)
  • Mann (82) i møteulykke med personbil på fylkesvei i Larvik (Vestfold og Telemark)
  • Mann (i 50-årene) i møteulykke med MC på europavei i Lindesnes (Agder)

Markant økning

Etter årets sju første måneder har 72 omkommet i trafikken. Dette er en markant økning på 32 i forhold til fjoråret med 40 trafikkdrepte på samme tidspunkt.

Viken (13 omkomne), Rogaland (9), Nordland (9), Vestfold og Telemark (9), Troms og Finnmark (6) og Innlandet (6) er hardest rammet så langt i år, mens Møre og Romsdal (2) og Oslo (2) hatt færrest dødsulykker.

De som har omkommet, er eldre enn tidligere. Menn dominerer statistikken. 58 av 72 drepte i år var menn.

Det er foreløpig vanskelig å trekke ut noen klare grunner til årets oppgang, som kommer også i et år med trafikkvekst etter et par Covid-år. Vegvesenet rykker ut og dybdeanalyserer alle dødsulykker i trafikken.

Stor MC-økning

Mest markant er likevel økningen i motorsykkelulykker. Så langt i 2022 har 17 omkommet på MC, mens tilsvarende tall på samme tidsrom i fjor var fem.

I hele 2021 omkom 15 på motorsykkel.

– Dette henger selvsagt sammen med at det er flere som kjører motorsykkel. Men likevel er tallet urovekkende høyt og utviklingen dramatisk. En av fire omkomne i trafikken i år har kjørt MC. Vi gransker dette nøye og samarbeider godt med mc-miljøet, sier Hovland

De siste to årene har antall registrerte motorsykler økt med 15 prosent, mens økningen i folk som har tatt MC-førerrett vært på en prosent i samme periode.

Nasjonal dugnad

Vegdirektøren kalte tidligere i sommer sammen de største aktørene innen trafikksikkerhet til en nasjonal dugnad mot trafikkulykkene. Økt trafikk betyr økt risiko, og alle som ferdes på vegene har et felles ansvar for å bidra til trafikksikkerheten

– Den typiske sommerulykken er utforkjøring, ofte på grunn av for høy fart i forhold til fartsgrensene eller vegforholdene. Her må trafikantene være med å ta sitt ansvar for at vi alle skal komme trygt frem og tilbake, sier vegdirektøren.

Trafikkomkomne i juni, juli og august

20222021202020192018
Juni17791112
Juli1099610
2716181722
August13997
29272629

Faktaark – Dødsulykker – 1 august 2022.docx

Les også kronikk av Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder i TSF: Alle har et ansvar for trafikksikkerheten.