250 millioner ekstra i revidert nasjonalbudsjett til vedlikehold av riksveiene

Regjeringen setter av 250 millioner kroner mer til vedlikehold av riksveier i forslaget til revidert nasjonalbudsjett (10.05.2021).

– Det er litt kjedelig politisk, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) til NTB. Han innrømmer at det ikke er den mest politisk brennbare budsjettlekkasjen regjeringen nå kommer med.

– Men folk setter veldig stor pris på det. Her leverer vi på det landet trenger. Vi må ta vare på de veiene vi har.

Regjeringens løfte, som Hareide presenterer sammen med næringsminister Iselin Nybø (V) og distriks- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H), er en ekstrabevilgning på 250 millioner kroner i forslaget til revidert nasjonalbudsjett for å få ned vedlikeholdsetterslepet på riksveiene.

– Dette er noe som Distrikts-Norge er veldig opptatt av, konstaterer Helleland.

– Det å ha gode veier betyr utrolig mye for å kunne drive business rundt omkring i landet, sier Nybø.

Hareide forklarer at det er Statens vegvesen som får i oppgave å bestemme hvor ekstramidlene skal settes inn. Han påpeker at regjeringen har klart å redusere vedlikeholdsetterslepet de siste årene. – Nå gir vi ekstra penger for å få det ytterligere nedover.

Regjeringen kommer derimot ikke med økte bevilgninger til å få ned vedlikeholdsetterslepet på jernbanen. Forslaget til revidert nasjonalbudsjett legges fram tirsdag. (©NTB)