2022 – et mørkt år for trafikksikkerheten

– Året vi nå har lagt bak oss har vært et mørkt år for trafikksikkerheten. Altfor mange kom aldri fram dit de var på vei. Ulykkesbildet vi har hatt i 2022 er svært bekymringsfullt, og er en tydelig påminnelse om at vi må fortsette å holde trykket oppe i trafikksikkerhetsarbeidet, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Norske veier krevde 118 menneskeliv i 2022, ifølge foreløpige tall fra Statens vegvesen. Det er 38 flere enn i 2021, da 80 personer omkom i veitrafikken i Norge. Etter flere år med nedgang, har antallet omkomne i trafikken økt i 2022. Det er også kraftig økning i antallet hardt skadde.

– Det skal være trygt å ferdes på norske veier. Men for mange har veien vært alt annet enn trygg i året som gikk. Flere sitter tilbake hardt skadet etter å ha vært i en trafikkulykke, og altfor mange har mistet livet. Og for alle som har omkommet sitter det pårørende igjen som har opplevd et stort tap. Mine tanker går spesielt til disse, sier Nygård.

Det jobbes for fullt med å analysere årsakene til ulykkene i 2022. Alle dødsulykker blir gjennomgått av Statens vegvesens ulykkesanalysegruppe.

En trafikkulykke med drepte eller hardt skadde er en for mange, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland

– Jeg er bekymret over utviklingen. Vi har satt oss ambisiøse mål for trafikksikkerheten. Arbeidet mot trafikkdøden fortsetter med uforminsket styrke. En trafikkulykke med drepte eller hardt skadde er en for mange, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

Mange ulykker med voksne

Omkomne i alderen 45 år eller eldre utgjør nesten hele økningen i antall trafikkdrepte fra 2021 til 2022. Hver tredje omkomne i 2022 er i alderen 65 år eller eldre.

– Med en aldrende befolkning er dette en utvikling som bekymrer. Vi må bruke vår erfaring i trafikken på en positiv måte, sier Hovland.

Antallet hardt skadde øker ikke

Registreringen av antall hardt skadde i trafikken ligger noen måneder på etterskudd. Antallet varierer, men ved utgangen av august i år er det registrert om lag like mange hardt skadde siste 12 måneder (sept. 2021 – aug. 2022) som i hele 2021 (575 mot 569).

Det brede og systematiske trafikksikkerhetsarbeidet fortsetter

Samferdselsdepartementet følger situasjonen nøye, og det systematiske trafikksikkerhetsarbeidet som har pågått over flere år fortsetter.

– Det jobbes målrettet og effektivt med trafikksikkerhet fra mange ulike aktører, og det har det blitt gjort i flere tiår. Vi har fått sikrere kjøretøy og mer effektive kontroller, bedre rednings- og skadehåndtering, og en satsing på utbygging og utbedring av veinettet har hatt effekt. I tillegg har det vært jobbet godt med det trafikantrettede og holdningsskapende trafikksikkerhetsarbeidet. Dette trykket skal vi bidra til å holde oppe, sier Nygård.

Intensiverer arbeidet for å nå nullvisjonen

Nullvisjonen om ingen drepte eller hardt skadde i trafikken er fortsatt ledestjernen i trafikksikkerhetsarbeidet i Norge.

– Vi har fortsatt en lang vei å gå for å nå nullvisjonen. Ulykkesutviklingen i 2022 viser at det er helt avgjørende at vi holder fokuset og innsatsen oppe i trafikksikkerhetsarbeidet. Det arbeidet fortsetter i 2023, sier Nygård.

Faktaark – Dødsulykker – 31.12 2022.pdf