18 prosent av barn feilsikres i bil

Undersøkelser gjennomført av Trygg Trafikk viser at 18 prosent av barn i alderen 1-8 år feilsikres i bil. Feil bruk av sikkerhetsbelte utpeker seg.

Den landsomfattende undersøkelsen er utført av politiet i samarbeid med Trygg Trafikk, med støtte fra forsikringsselskapet If. I alt ble 2351 barn kontrollert i bil. 

Feilsikring i bil kan dreie seg om feil beltebruk, feil plassering av barnesetet eller feil bruk av sikkerhetsutstyr. Særlig er det feil beltebruk som utmerker seg, som gjaldt 14 prosent av barna. 

– Det var desidert flest – ni prosent – som hadde slakke eller tvinnende belter. I tillegg var det tre prosent som ikke hadde skulderbeltet riktig plassert, beltet lå under armen, bak skulder eller ned på overarmen. To prosent hadde hoftebeltet for langt opp, forteller Silje Kristine Hansen, kommunikasjonsrådgiver i Trygg Trafikk. 

– Beltet skal ligge rett og være stramt over hofte og skulder, man bør derfor ta av eller åpne opp tykke ytterklær. Beltet skal aldri ligge under armen, på overarm eller bak ryggen. Et slakt sikkerhetsbelte kan gi store indre skader, og få fatale følger ved en kollisjon, sier Hansen. 

Den største andelen av feilsikring som ikke omhandlet belte var manglende eller feil bruk av sikringsutstyr ut fra barnets vekt, høyde og alder. I tillegg var det noen barn som satt foran aktiv airbag eller i en bilstol som stod løs eller var feilmontert i bilen. 

Nesten 1 av 3 barn feilsikret i Oslo 

Hovedstaden skiller seg klart negativt ut i undersøkelsen, hvor hele 31 prosent av barna satt feilsikret i bilen. Også her er det feil bruk av sikkerhetsbelte som utpeker seg. 

Årsaken til at Oslo er så mye dårligere enn landssnittet vet man ikke sikkert, men regionleder i Trygg Trafikk Oslo, Erik Bo Berg, forteller at dårlig tid var en gjennomgående unnskyldning blant de voksne i kontrollen.  

– De som feilsikret sa ofte at de vet hvordan de skal sikre riktig, men forklarte at dårlig tid gjorde at barna ikke ble sikret korrekt. Det er viktig at å sørge for at barn er sikret riktig i bilen. Selv om man har dårlig tid eller bare skal en kort strekning, så vet man ikke hva som kan skje på veien, sier Berg. 

Avgjørende med riktig utstyr  

I undersøkelsen var det fire prosent som hadde feil sikringsutstyr ut fra barnets vekt, høyde og alder, eller som hadde feilmontert bilstolen.  

– Å bruke riktig sikringsutstyr ut fra barnets vekt, høyde og alder er avgjørende for sikringen av barn i bil. Like viktig er korrekt montering og bruk av utstyret, forteller Sigmund Clementz, kommunikasjonssjef i forsikringsselskapet If. 

Han forteller at med feil eller feilmontert sikringsutstyr vil ikke barnet få den beskyttelsen det trenger i en ulykke. 

– Er du usikker på hvilket utstyr barnet dit skal ha kan du besøke Bilstolvelgeren.no, hvor du enkelt taster inn barnets alder, vekt og høyde. Deretter får du en klar og tydelig anbefaling om hvilken type bilstol barnet ditt bør ha. Følg monteringsanvisningen nøye, sørg for bilstolen er montert riktig, og ikke minst at barnet er godt sikret i stolen, sier Clementz.