13 døde på veiene i mai

13 personer mistet livet på veiene i mai. Så langt i år har 40 mennesker omkommet i trafikken i Norge.

Dette viser Statens vegvesens foreløpige ulykkestall.

Illustrasjonsbilde over: istockphoto

Like mange unge dør nå som for 10 år siden

Etter flere år med nedgang i antall unge mennesker som dør på veiene, ser vi i år en økning. Vi må ti år tilbake for å finne høyere tall for gruppen 16 til 24 år.

– Det oppleves spesielt meiningsløst når unge mennesker, med livet foran seg, dør i trafikken, sier Guro Ranes, leder for trafikksikkerhet i Statens vegvesen. Vi vet enda ikke årsakene til årets dødsulykker, men nå går vi inn i sommermånedene der vi vet at det ofte er mange alvorlige ulykker. Det er mye vi selv kan gjøre for å forebygge disse. Å ferdes i trafikken handler om at alle gjør sitt beste for å følge trafikkreglene og om samspill mellom trafikantene. Vi må hjelpe hverandre til å ta gode valg. Ved å legge inn marginer i tilfelle noe uforutsett skjer, skaper vi rom som forebygger ulykker. Dette er verdt å merke seg i det vi går inn i sommeren, sier hun.

Ingen døde på sykkel eller moped

Ti menn og tre kvinner omkom i mai. Tre av dødsulykkene var MC-ulykker, og i seks ulykker var tungbil involvert. Seks døde som følge av utforkjøring, mens fire omkom i møte med annet kjøretøy.

Ser vi på året så langt, er det 33 menn og 7 kvinner som har mistet livet ved inngangen til juni. 6 av disse var fotgjengere, 5 døde på MC og 23 omkom i personbil.

Ingen er så langt drept på sykkel eller moped i år.

Innlandet og Rogaland med høyest antall drepte så langt i år

9 personer har mistet livet i Innlandet så langt i år. Dette er 6 flere enn i fjor, som gjør dette til den verste starten på et trafikksikkerhetsår i fylket på mer enn ti år. 8 av disse 9 ulykkene var møteulykker. Rogaland har så langt 7 omkomne, der 5 av dem var utforkjøringsulykker.

Oslo og Vestfold og Telemark har så langt ingen drepte i trafikken, mens de andre fylkene har mindre endringer i ulykkesutviklingen.

2022-tallene er klare – Norge god på trafikksikkerhet

I 2022 omkom 116 personer i trafikken i Norge, en økning sammenlignet med 2021.

– Dette tilsvarer 2,1 drepte per 100 000 innbyggere. Sverige, som de siste årene har vært nummer to etter Norge på trafikksikkerhet, har 2,2 drepte per 100 000.

Antallet hardt skadde økte også i 2022. 578 personer ble hardt skadd i trafikken i 2022, mot 569 året før.

For flere tall – se SSB.

Ulykkestall per 31. mai (2023-tallene er foreløpige tall)

Alder2014201520162017201820192020202120222023*
0-154101101101
16-249776565368
25-4412121281010127410
45-6412616910121281613
65+2012121171175108
SUM57384735333937243640
Kjønn2014201520162017201820192020202120222023*
Kvinne167796106767
Mann41314026272931173033
SUM57384735333937243640
           
Fylke2014201520162017201820192020202120222023*
Viken23109541111755
Oslo2221201020
Innlandet2353375339
Vestfold og Telemark6362327330
Agder1811522122
Rogaland4144201167
Vestland7367430232
Møre og Romsdal3202340103
Trøndelag4196223245
Nordland3113364064
Troms og Finnmark2441223423
SUM57384735333937243640