11 personer mistet livet i trafikken i juni

11 personer mistet livet i trafikken i juni. I løpet av årets seks første måneder omkom 51 personer.

Dette viser Statens vegvesens foreløpige ulykkestall.

Foto over: Mange er ute å kjører på nye veier som ikke er dimensjonert for trafikken, samt fart og uoppmerksomhet er medvirkende årsaker til sommerulykkene i veitrafikken. Foto: Foto: Bård Asle Nordbø, Statens vegvesen

Råd i sommertrafikken: Å kjøre er det eneste du skal gjøre

Begynnelsen på sommeren har vært bedre enn fjorårets dystre start. 24 omkomne i mai og juni i år mot 37 i de samme månedene i fjor.

-Nå kan det se ut som om vi er tilbake til en ny «normal», sier avdelingsdirektør Guro Ranes. Vi slår oss ikke til ro med dette, men det viser at målene vi jobber mot og tiltakene som iverksettes, bærer frukter. 179 tiltak i en fireårsplan er ambisiøst, men det finnes ikke noe viktigere for oss i Vegvesenet enn å forhindre at liv går tapt på veiene.

Sommeren er, historisk sett, tiden med flest alvorlige ulykker. Vi er flere på veiene, vi er mange i bilene og det blir flere distraksjoner.

– Uoppmerksomhet og høy fart tar flest liv i sommertrafikken, sier Ranes, og oppfordrer: Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Og hold fartsgrensen, for å ta vare på deg selv og andre trafikanter.

Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Og hold fartsgrensen, for å ta vare på deg selv og andre trafikanter, oppfordrer avdelingsdirektør Guro Ranes i Statens vegvesen. Foto: fra Vegsikringskonferansen 2023. TSF.

Nesten halvering i MC-ulykker første halvår

Det var 14 motorsykkel-dødsfall første halvår i fjor. Til nå i år er det 8 omkomne på MC.

-Det er fortsatt for mange som dør på MC, og fire av 11 omkomne i juni var på mc sier Guro Ranes. Men det er gledelig å se at utviklingen går riktig vei. Vi fortsetter MC-dugnaden som startet opp igjen etter pandemien i fjor. Samarbeid mellom aktører som alle har noe å bidra med er en av våre største styrker på veien mot nullvisjonen.

Ingen døde på sykkel første halvår

38 menn og 13 kvinner har mistet livet i trafikken så langt i år. Møteulykker og utforkjøringer dominerer fortsatt med 40 av de 51 dødsulykkene det første halvåret. 

6 som døde var fotgjengere, og av de totalt 51 trafikkdrepte, omkom 31 i personbil. Så langt er ingen omkommet på sykkel.

Viken har den største nedgangen fra 11 til 6 døde i trafikken første halvår. Innlandet hadde den største økningen fra 3 til 10 i samme periode. Vestland og Oslo opplever også en positiv utvikling, der Vestland hadde to dødsfall mot 5 i fjor, og Oslo ikke har omkomne på veiene ved utgangen av juni.

Norske trafikanter er best i Europa

For åttende året på rad er Norge det landet med lavest risiko for å omkomme i trafikken – både målt mot antall innbyggere og antall kjørte kilometer.

I 2022 omkom 116 mennesker på norske veier. Dette var en økning etter pandemiårene med tall under 100. Mange av landene i Europa opplevde samme økning i dødsulykker.

-Dette er selvsagt inspirerende, og viser at selv om vi opplevde dårligere resultater i fjor, så gjør vi mye riktig. Dette skyldes et målrettet, systematisk og kunnskapsbasert arbeid over tid. Men vi har satt oss tøffe mål med nullvisjonen – en drept eller skadd i trafikken er én for mange, sa Guro Ranes da tallene ble lagt frem tidligere i juni.