11 døde i trafikken i april – 6 av dem i Innlandet

11 mistet livet i trafikken i april, fire flere enn i samme måned i fjor. 28 mennesker har omkommet på norske veier så langt i år.

Dette viser Statens vegvesens foreløpige ulykkestall.

– Seks omkomne i Innlandet er et høyt antall trafikkdrepte på en måned i ett fylke, sier Guro Ranes, leder for trafikksikkerhet i Statens vegvesen. At to av ulykkene var med flere omkomne, forklarer antallet noe, men tragedien er alltid stor for dem som mister sine.

– I fjor opplevde vi flere ulykker med mer enn én omkommet, men det skjer heldigvis ikke så ofte. At det er to slike ulykker i ett fylke på én måned, er svært uvanlig. Alle dødsulykker undersøkes grundig for å finne svar, slik at vi kan få ulykkestallene ned og nærme oss nullvisjonen, sier Ranes.

Innlandet har flest omkomne i trafikken i år

De seks som døde i Innlandet i april, omkom alle i møteulykker. Med syv døde på veiene så langt i fylket, er det Innlandet som er hardest rammet ved utgangen av april. Rogaland har seks drepte hittil i år.

I Trøndelag omkom tre personer på veiene i april, mens det har vært én trafikkdrept i henholdsvis Møre og Romsdal og Nordland.

Ingen har så langt i år omkommet i trafikken i Oslo, Vestfold og Telemark og Agder.

Det er mange fridager og utfarts-helger i mai. Guro Ranes peker på ansvaret vi har som bilførere: – Hvis vi alle bruker bilbelte, er edru, våkne og avpasser farten etter forholdene, gir vi et svært viktig bidrag til å få ned tallet på drepte og hardt skadde på veiene, sier hun. Foto: Bård Asle Nordbø, Statens vegvesen

Mange fridager i mai – følg med i trafikken

Det er mange fridager og utfarts-helger i mai. Guro Ranes peker på ansvaret vi har som bilførere:  

– Hvis vi alle bruker bilbelte, er edru, våkne og avpasser farten etter forholdene, gir vi et svært viktig bidrag til å få ned tallet på drepte og hardt skadde på veiene, sier hun.

Nullvisjonen – ingen skal dø eller bli hardt skadet i trafikken

Trafikksikkerhetsarbeidet i Norge er basert på en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte og hardt skadde i vegtrafikken – nullvisjonen.

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei er en plan for trafikksikkerhetsarbeidet i Norge med 179 målrettede tiltak. Den er et samarbeid mellom Statens vegvesen, politiet, Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Trygg Trafikk, fylkeskommunene og åtte storbykommuner, samt mange andre offentlige aktører og interesseorganisasjoner.

Ambisjonen i Nasjonal transportplan er maksimalt 350 drepte og hardt skadde i 2030, hvorav maksimalt 50 drepte. Ingen skal omkomme i vegtrafikken i 2050.

Trafikkdrepte fordelt på fylke ved utgangen av april

Fylke201420152016201720182019202020212022*2023*
Viken19982479432
Oslo2011101020
Innlandet1152364337
Vestfold og Telemark3241115200
Agder1501421010
Rogaland3143101066
Vestland4264230101
Møre og Romsdal1101240103
Trøndelag2184213114
Nordland3113234022
Troms og Finnmark0431222403
SUM39274023242930161828

 Dødsulykker fordelt på uhellstype ved utgangen av april

Uhellstype201420152016201720182019202020212022*2023*
Møteulykker171220111412169815
Utforkjøring88132686345
Kryssulykke4220122110
Samme kjøreretning2212011010
Fotgjengerulykke8335365315
Annet0013000033
SUM39274023242930161828
Hele året1471171351061081089380

* 2022 og 2023- tallene er foreløpige tall