Fakta
Trafikksikkerhet og trygge trafikkmiljø

Nullvisjonen

Grunnlaget for alt trafikksikkerhetsarbeid i Norge er det vi kaller nullvisjonen: Vi skal ikke ha ulykker med drepte eller hardt skadde i trafikken. Du og andre trafikanter har sammen med myndighetene ansvar for trafikksikkerheten

Trygge Trafikkmiljø

Trafikksikker fremkommelighet og trygge trafikkmiljø for alle trafikantene er med å gjøre at vi nærmere oss målene i nullvisjonen raskere.

Statistikk

Transport- og ulykkesstatistikk over veitrafikken i Norge

Ulykkesanalyse

Ved å tilstrebe å få et mest mulig komplett bilde av ulykkene, kan vi sette inn de riktige tiltakene som hindrer ulykkene.

Løsningsorienterte!

TSF ønsker en mer løsningsorientert tilnæring til målene i nullvisjonen basert på fakta