Dybdeanalyser av dødsulykker i vegtrafikken

Dybdeanalyser av dødsulykker i vegtrafikken 2020

I 2020 var det 89 dødsulykker på vegene i Norge med 93 drepte. Det er det laveste antall dødsulykker/drepte i et kalenderår i hele perioden og også i nyere tid. Møteulykkene utgjør den største ulykkestypen i perioden med 36 % av dødsulykkene og 39 % av antallet omkomne.

Les mer her