', 'auto'); ga('send', 'pageview');

#TryggSommer

#TryggSommer

TSF med samarbeidspartnere legger ut på sin fjerde sommerturné for å informere trafikantene om faren i sommertrafikken.

Hvorfor: De fem siste årene har det i gjennomsnitt blitt drept 35 personer og 212 har blitt hardt skadd i sommertrafikken hvert år. Da vi startet opp med vår sommerkampanje i 2017 var tallene henholdsvis 52 drepte skadde. Vi ser at det nytter og tallene går ned. Men disse tallene er fortsatt skremmende høye, og vi må reagere på veidøden.