', 'auto'); ga('send', 'pageview');

Bli medlem av TSF

Som medlem i Trafikksikkerhetsforeningen får du

  • Et nettverk av bransje- og foreningskollegaer fra hele landet
  • Medlemspriser på aktuelle kurs og konferanser
  • Tilgang på rådgivning
  • Mulighet til å bidra i utviklingen av bransjens rammevilkår

TSF´s virksomhet
Vårt fremste mål er nullvisjonen i veitrafikken.

Ivareta våre medlemmers interesse
TSF skal ivareta våre medlemmers interesse ovenfor veimyndighetene, både de politiske og faglige veimyndighetene og øvrige parter i trafikksikringsbransjen.

TSF er allerede et høringsorgan i forbindelse med Nasjonal transportplan, Nasjonal tiltaktsplan for trafikksikkerhet på veien og deltar aktiv på høringer i Stortinget.

TSF ønsker klare og like regler over hele landet. Fagkompetanse og like leveransevilkår er noen av de viktigste områdene Trafikksikkerhetsforeningen skal jobbe mot.

TSF skal ha fokus på trafikantene som bruker trafikksystemene og de som jobber med og i dem. 


Kontakt


Telefon
+47 401 30 800

Adresse
P.b. 9, 1481 Hagan

Epost
post@tsforeningen.no

Skriv til oss