Trygge trafikkmiljø

Visste du at trygge trafikkmiljø som for eksempel møtefrie veier er et av de mest effektive trafikksikkerhetstiltakene vi har? Møtefrie veier som er sikret med midtrekkverk reduserer antall drepte med opp mot 90 prosent og antall hardt skadde med opp mot 50 prosent.

Trygge trafikkmiljø sikrer trafikantene 24 timer i døgnet, året rundt. Uavhengig av kontroll og føre, så vil sikkerhetsbarrierene beskytte mot menneskelige feil og feilvurderinger.

brurekkverk_fysisk_sikring
skjermbilde_2017_04_20_kl_160016
trafikksikre_motefri_vei2