Formål

TSF er en tverrfaglig og frittstående interesseorganisasjon for virksomheter og foreninger i Norge som arbeider innenfor området trafikksikring.

TSF skal jobbe for å øke kunnskapen og det faglige nivået blant sine medlemmer og i bransjen generelt.

TSF skal synliggjøre riktige trafikksikringstiltak som understøtter nullvisjonen for tap av liv og varig personskade i trafikken.

TSF skal være aktiv gjennom påvirkning til økte bevilgninger på tryggere trafikkmiljø for alle trafikanter.

TSF skal jobbe for trygge arbeidsplasser til de som jobber ute i veitrafikken.

De delte ansvaret - nullvisjonen