Den nasjonale Vegsikringskonferansen
Program 2021 

Mandag 6. september

Formell åpning av Den nasjonale Vegsikringskonferansen 2020.

Kvelden den 6. september blir det konferansemiddag.

KONFERANSEAPP

Tidspunkt / Aktivitet

09:30-10:00
Registrering / kaffe/te/frukt

10:00-10:45
Politiske ledelsen, Samferdselsdepartementet
Formell åpning av Vegsikringskonferansen 2021

10:45-11:15
Ingrid Dahl Hovland, Vegdirektør, Statens vegvesen
Vegvesenet i Nasjonal transportplan - fokus på trafikkmiljøet

11:15-11:45
Anette Aanesland , Adm.dir Nye Veier AS
Nye Veier i Nasjonal transportplan, Trafikksikkerhet og samfunnsnyttig

11:45-12:00
Pause, kaffe/te/frukt

12:00-12:30
Samarbeidspartner

12:30-13:00
Trafikksikkerhet i Nasjonal transportplan, Vegdirektoratet
Hvilke mål og utfordringer i årene som kommer har vi for å nå målene i nullvisjonen

13:00-13:50
Lunch

13:50-14:10
Mette Eklund Jakobsen, Projektleder og Winnie Hansen , Fagkoordinator, Trafiksikkerhed og Cykling, Vejdirektoratet
Sådan får vi både færre tilskadekomne cyklister og flere til at cykle. Vejdirektoratet, Danmark

14:10-15:40
Stortingets time: Nasjonal transportplan og veivalget
Partiene på Stortinget innleder
Etterfulgt av en debatt ledet av moderator

19:30
Konferansemiddag
3 retters middag med kulturelle innslag

tirsdag 7. september

Vi starter dagen med foredrag om mennesket i de nasjonale planene

 

Tidspunkt / Aktivitet

09:00-09:30
Gjest/foreleser
Mennesket i de nasjonale planene, på veien mot målene i nullvisjonen

09:30-10:00
Karete Løkting Ellingbø, Norconsult AS
Ingvild Hernes Lunde, Norconsult AS
Trafikksikkerhetsrevisjoner og -inspeksjoner som et av de virkemidlene vi har i arbeidet med 0-visjonen. Hva det er, forankringen i trafikksikkerhetsloven og hvordan det gjennomføres revisjoner på plannivå.

Norconsult er Norges største og en av de ledende tverrfaglige rådgiverbedrifter i Norden

10:00 -10.40
1.Pål Bjur, Fagansvarlig Arbeidsvarsling og Veisikring, Euroskilt
Vegarbeid: regelverk, riktig bruk og montering av vegsikringsutstyr
Normalen N101: «Vegsikringsutstyr i midlertidige situasjoner».

2. Thomas Wuopio, styrets leder i SBSV
Sveriges branschförening för säkrare vägarbetsplatser
Prosjektarbeidet - SBSV sammen med kommunale veiledere for å utvikle regelverk for "midlertidig kollisjonsvern i trange rom". Dvs. midlertidig beskyttelsesbarriere i korte lengder som testes ved lave hastigheter (vanligvis 50 km / t), men i aggressive kollisjonsvinkler (90 grader).

10:40-10:55
Pause, kaffe/te/frukt

10:55-11:20
Magnus Steigedal, direktør i Vegtilsynet
"Erfaringer fra tilsynssaker i 2020 og hva vegaktører kan lære fra dette".

11:20-11:45
Gunnar Veastad, Seniorrådgiver teknologi, Nye Veier AS
Trafikksikker veg for lette og tunge kjøretøy.
Ofte vanskelige valg. Bruker vi rådgivere og utførende med tilstrekkelig god kompetanse.

11:45-12:10
Aud Riseng, Samferdselssjef, Innlandet fylkeskommune
Trafikksikkerhet i Innlandet: En videreføring av 0-visjonen.
Som vegeier for over 7000 km fv, i et fylke som er større enn Danmark, og som transittfylke nord-sør og øst-vest, er Innlandet fylkeskommune opptatt av samferdsel og ikke minst trafikksikkerhet.

12:10-12:40
Rolf Mellum, avdelingsdirektør i Veiavdelingen i Statens havarikommisjon
Effekten av ulykkesundersøkelsene

12:40-13:00
Avsluttende forum
Paneldebatt med foredragsholderne ledet av moderator

13:00-14:00
Lunch

Vi oppdaterer programmet fortløpende. 
Vi tar forbehold om sentrale og lokale myndigheters anbefalinger i forbindelse med Covid19 pandemien
Lokale tiltak
Flere kommuner har innført strengere tiltak lokalt på grunn av smittesituasjonen. Se nettsiden til din kommune for informasjon om lokale tiltak.
Nasjonale tiltak
Innendørs på offentlig sted:
er det tillatt med inntil 50 personer dersom det ikke er fastmonterte seter. (først til møllaprinsippet)

Noe forelesere vil delta via digitale forelesninger

Speaker giving a talk in conference hall at business event. Audience at the conference hall. Business and Entrepreneurship concept.