', 'auto'); ga('send', 'pageview');

Stiftelsesmøte til TSF

Stiftelsesmøtet

Den 17. august 2016 ble Trafikksikkerhetsforeningen stiftet i Åndalsnes. 
En egen forening for de som er opptatt av trafikksikring og trygge trafikkmiljø er etablert.

  • TSF er en tverrfaglig og frittstående interesseorganisasjon for virksomheter og foreninger i Norge som arbeider innenfor området trafikksikring.
  • TSF skal jobbe for å øke kunnskapen og det faglige nivået blant sine medlemmer og i bransjen generelt.
  • TSF skal synliggjøre riktige trafikksikringstiltak som understøtter nullvisjonen for tap av liv og varig personskade i trafikken.
  • TSF skal være aktiv gjennom påvirkning til økte bevilgninger på tryggere trafikkmiljø for alle trafikanter.

Det var i forbindelse med Rekkverkkonferansen i Åndalsnes den 17. august 2016, at en helt ny forening så dagens lys. Trafikksikkerhetsforeningen skal videreføre en lignende konferanse som omfatter Tryggere trafikkmiljø og veisikring.

Nullvisjonen er vårt mål

Trygge trafikkmiljø for alle trafikantene og de som jobber ute i trafikken!