', 'auto'); ga('send', 'pageview');

Sommerkampanjen 2020

Målsetting
Redusere antall drepte og hardt skadde i løpet av sommermånedene juni, juli og august 2020

Mål
Trafikksikkerhetsforeningen ønsker en nasjonal dugnad med mange lokale aksjoner på alle større steder over hele landet. Trafikksikkerhetsforeningen tar opp kampen mot veidøden i sommertrafikken. Sommermånedene er den tiden på året med flest drepte og hardt skadde ute i trafikken. TSF ønsker en årlig sommerkampanje hvor alle trafikk- og bilorganisasjonene, politi og faglige vegmyndighetene er involverte. Vi vil også søke samarbeid med bil- og forsikringsbransjen.


Løsning
Vi deler ut informasjonsmateriell og giveaways/gaver til barn og ungdom.

Vi har stopp/stand på Circle K stasjonene, besøker campingplasser, større kjøpesenter og møteplasser.

Vi har troen på at den yngre generasjonen kan bidra med gode holdninger også oppover til sine foreldre når ferieturen skal planlegges/pågår. På samme måte som foreldre/voksne må bli påminnet sin oppgave som gode rollemodeller for barn/ungdom som trafikanter. Samtidig som vi ønsker et engasjement fra utdanning- og skolesektoren, sammen med media-Norge for å rette søkelys mot veidøden i sommermånedene.

TSF dro ut på vår første sommerturne i 2017. Vi reise fra Lyngdal i Sør, Fredrikstad i Øst og Lofoten i Nord, langs E18, E6 og Rv. 3 for å informere trafikantene om farene. Kampanjen ble finansiert i sin helhet av TSF.

Nå ønsker vi å samarbeide med andre trafikk- og bilorganisasjoner, skoler og barnehager, fagmyndigheter, politi og andre. Trafikantene må gjøres oppmerksom på farene, og derav ta et større ansvar, slik at ulykkestallene går ned ytterligere ned i tråd med nullvisjonen.

Prosjektsammendrag
Ut på veien i sommertrafikken - møte barn, ungdommer og voksne trafikanter på alle mindre og større tettsteder og byer for å informere og dele ut giveaways. De fem siste årene har det i gjennomsnitt blitt drept 35 personer og 212 har blitt hardt skadd i sommertrafikken hvert år. Da vi startet opp med vår sommerkampanje i 2017 var tallene henholdsvis 52 drepte og 235 hardt skadde. Vi ser at det nytter og tallene går ned. Men disse tallene er fortsatt skremmende høye, og vi må reagere på veidøden. Målet må være maks 150 drepte og hardt skadde innen 2025.


- Dette er tall som er utrolig høye, og vi kan ikke sitte stille å godta slike tragiske tall

Reiseruten
Vi planlegger å starte sommerkampanje den 10. Juni 2020 i Drammen. Ruten går videre langs E18 gjennom Vestfold og Telemark, via Arendal før vi havner i Kristiansand. Videre langs E39 til Stavanger, Haugesund, Bergen og helt opp til Kristiansund. 
Sørover igjennom Gudbrandsdalen på E6 til Hamar. Så over til Østerdalen og opp via Rv. 3 til E6 og opp til Trondheim.
Videre nordover langs E6 til Bodø, over til Lofoten og E10.

Sørover går ruten via E6 på Hamarøya og over til kystriksveien ned langs Nordland, Trøndelag og Møre og Romsdal, før vi kjøre opp til Dombås og E6 ned til Oslo.

Statistikk - sommermånedene