', 'auto'); ga('send', 'pageview');

Program 2021

Torsdag 4. februar

Formell åpning av Den nasjonale Vegsikringskonferansen 2020.

Kvelden den 4. september blir det konferansemiddag.

KONFERANSEAPP
Tidspunkt
Aktivitet

09:30-10:00                      
Registrering / kaffe/te/frukt

10:00-10:45                       
Regjeringen
Formell åpning av Vegsikringskonferansen 2021                                         

10:45-11:15                       
Ingrid Dahl Hovland, 
Vegdirektør, Statens vegvesen (invitert)
Vegvesenet i Nasjonal transportplan - fokus på trafikkmiljøet

11:15-11:45                      
Anette Aanesland , Adm.dir Nye Veier AS
Nye Veier i Nasjonal transportplan, Trafikksikkerhet og samfunnsnyttig

11:45-12:00                        
Pause, kaffe/te/frukt

12:00-12:30                       
Samarbeidspartner                            

12:30-13:00                        
Åpent 

13:00-13:50                      
Lunch

13:50-14:15                       
Sådan får vi både færre tilskadekomne cyklister og flere til at cykle
Vejdirektoratet, Danmark  

14:15-15:40                       
Stortingets time: Nasjonal transportplan
Partiene på Stortinget innleder
Etterfulgt av en debatt ledet av moderator                                       

19:30                                
Konferansemiddag
3 retters middag med kulturelle innslag


Fredag 5. februar

Vi starter dagen med foredrag om mennesket i de nasjonale planene

Tidspunkt                          
Aktivitet

09:00-09:30                        
Gjest/foreleser 
Mennesket i de nasjonale planene, på veien mot målene i nullvisjonen                             

09:30-10:00                        
Norconsult AS
Trafikksikkerhetsrevisjoner og -inspeksjoner som et av de virkemidlene vi har i arbeidet med 0-visjonen. Hva det er, forankringen i trafikksikkerhetsloven og hvordan det gjennomføres revisjoner på plannivå.
Norconsult er Norges største og en av de ledende tverrfaglige rådgiverbedrifter i Norden                                                                                                            

10:00 -10.30                      
Myke trafikanter i NTP
Trygge trafikkmiljø for gående, syklister, moped og MC                               

10:30-10:45                        
Pause, kaffe/te/frukt

10:45-11:20                        
Vegdirektoratet, Statens vegvesen 
Oppdatering av Håndbok N101
Bru- og veirekkverk                                                     

11:20-11:45                     
Nordisk 
Felles utfordringer mot nullvisjonen                                      
                                                                                                              

11:45-12:10                       

Fylkesveienes betydning, Fylkeskommune
Fylkesveiene har en viktig funksjon med å binde sammen kommuner og distrikter med det overordnede transportsystemet. Trafikken på fylkesveinettet er betydelig, og utgjør om lag 35 prosent av samlet transportarbeid på veinettet.

                                                                                              
12:10-12:40                         
Analyser og veivalg, 
Analyser og granskninger av ulykkene, hva har vi lært og hvordan omsetter vi dette i praktisk tiltak og utforming av vegmiljøet.

12:40-13:00                        
Avsluttende forum

Paneldebatt med foredragsholderne ledet av moderator

13:00-14:00                        
Lunch

Lastnedbart program kommer her (pdf-fil)

(Foreløpig program, endringer kommer fortløpende)