', 'auto'); ga('send', 'pageview');

Program 2020

Torsdag 6. februar

Formell åpning av Den nasjonale Vegsikringskonferansen 2020.

Kvelden den 6. september blir det konferansemiddag.

KONFERANSEAPP

Tidspunkt                        

Aktivitet

09:30-10:00                      
Registrering / kaffe/te/frukt

10:00-10:45                       
Ingelin Noresjø, Statssekretær Samferdselsdepartement 
Formell åpning av Vegsikringskonferansen 2020                                         

10:45-11:15                       
Ingrid Dahl Hovland, 
Vegdirektør, Statens vegvesen 
Trygge trafikkmiljø

11:15-11:45                      
Anette Aanesland , Adm.dir Nye Veier AS 
Trafikksikkerhet og samfunnsnyttig

11:45-12:00                        
Pause, kaffe/te/frukt

12:00-12:30                       
Sigurd Austin, Konserndirektør i Gjensidige Forsikring
Forebyggende trafikant adferd og trafikksikring
, Skadeforebygging, statistikk og teknologi                               

12:30-13:00                        
Renata Torquato Steinbakk, forsker innen trafikkpsykologi,Vegdirektoratet, Statens Vegvesen
Vegutformingen og menneskelige faktorer i trafikken sett fra et psykologisk perspektiv

13:00-13:50                      
Lunch

13:50-14:15                       
Vittorio Giavotto, Professor Emeritus, Polytechnic University of Milan and Convenor of TG1
Bridge parapets containment level – will they handle impacts by Tourist (or inter- urban) Coaches? (Engelsk)
Virtual tests demonstrate that impacts of present-day tourist coaches require bridge parapets of containment categories H3 or H4. The old category with a full scale test with a 13 ton bus, is no more adequate for this purpose.             

14:15-15:40                       
Stortingets time: Trafikksikker fremkommelighet

  • Helge Orten (H), leder av Stortingets transportkomité
  • Kirsti Leirtrø (Ap) medlem av Stortingets transportkomité

Partiene på Stortinget innleder
Etterfulgt av en debatt ledet av moderator                                       

19:30                                
Konferansemiddag


Fredag 7. februar

Vi starter dagen med foredrag om alle livene som reddes i trafikken, de hardt skadde. 

Tidspunkt                          
Aktivitet

09:00-09:30                        
Per Oretorp, Ass.gen.sekretær, Personskadeforbundet LTN 
Et reddet liv skal også leves. Manglende trafikksikring: Hvilke konsekvenser har det for menneskene?                             

09:30-10:00                        
Erling Søyland, 
Fagansvarlig BIM og VDC, COWI 
Bedre Trafikksikkerhet og mer kompleks trafikkmiljø                                                                                                                  

10:00 -10.30                      
Bjørn Magnussen, NMCU og Maria Nordqvist, SMC 
Trygge trafikkmiljø for motorsyklistene - Norge og Sverige                                      

10:30-10:45                        
Pause, kaffe/te/frukt

10:45-11:20                        
Matteo Pezzucchi, Vegdirektoratet, Statens vegvesen 
Et innblikk inn i fremtiden av Håndbok N101
Rekkverk og vegens sideområder                                                                   

11:20-11:45                     
 Johan Granlund, Expert and Thought Leader in Road Technology. 
Trafikksikkerhet og utfordringer mot nullvisjonen                                      
Identifisering av 16000 usikrede svinger/kurver på svenske veier. Fra dødsulykken i Masugnsbyn til analyse av det statlige vegnettet.                                                                                                                      

11:45-12:10                       
Espen Strandvik Haugvik, ingeniør samferdsel, Innlandet Fylkeskommune
Risikokurver : analyse av utforkjøringsrisikofaktorer på 2-feltsveger
I denne rapporten er det analysert forskjellige utforkjøringsrisikofaktorer i kurver. Analysen ser på alle kurver med lavere horisontalkurveradius enn 700 meter på 2- felts europa-, riks- og fylkesvegene i Region Øst. Til sammen er det snakk om 63 951 kurver. Analysen ser på hva de forskjellige utforkjøringsrisikofaktorene, og kombinasjoner av dem, har å si for risikoen for utforkjøring i de forskjellige type kurvene som finnes. I forbindelse med rapporten er det også laget lister hvor kurvene rangeres ut fra hvor stor utforkjøringsrisiko de har. Kurvene i disse listene har VegID så de kobles opp mot vegnettet. På den måten kan man sette inn stedsspesifikke tiltak mot kurvene med høy utforkjøringsrisiko.

                                                                                              
12:10-12:40                         
Rolf Mellum, Avd. direktør Statens Havarikommisjon, Veiavdelingen 
Fylkeskommuner og kommuner som premissgivere for trafikksikkerhet

12:40-13:00                        
Avsluttende forum

Paneldebatt med foredragsholderne ledet av moderator

13:00-14:00                        
Lunch

Last ned programmet her (pdf-fil)

(Det kan forekomme endringer i programmet fram til konferansestart)