', 'auto'); ga('send', 'pageview');

Program 2020

Torsdag 6. februar

Formell åpning av Den nasjonale Vegsikringskonferansen 2020.

Kvelden den 5. september blir det festmiddag.

Tidspunkt                         Aktivitet

09:30-10:00                       Registrering / kaffe/te/frukt

10:00-10:45                       Tommy Skjervold, Statssekretær Samferdselsdepartement
                                            Formell åpning av Vegsikringskonferansen 2020                                         

10:45-11:15                       Ingrid Dahl Hovland, Vegdirektør, Statens vegvesen
                                            Trygge trafikkmiljø

11:15-11:45                      Anette Aanesland , Adm.dir Nye Veier AS 
                                         
 Trafikksikkerhet og samfunnsnyttig

11:45-12:00                        Pause, kaffe/te/frukt

12:00-12:30                       Sigurd Austin, Konserndirektør i Gjensidige Forsikring
                                            Forebyggende trafikant adferd og trafikksikring

                                            S
kadeforebygging, statistikk og teknologi                               

12:30-13:00                        Renata Torquato Steinbakk, forsker innen trafikkpsykologi,
                                             Vegdirektoratet, Statens Vegvesen
                                             Vegutformingen og menneskelige faktorer i trafikken sett fra et psykologisk perspektiv

13:00-13:50                       Lunch

13:50-14:15                       Vittorio Giavotto, Professor Emeritus, Polytechnic University of Milan and Convenor of TG1
                                            Bridge parapets containment level – will they handle impacts by 
                                            Tourist (or inter- urban) Coaches? (Engelsk)
                                            Virtual tests demonstrate that impacts of present-day tourist coaches require
                                            bridge parapets of containment categories H3 or H4. The old category
                                            with a full scale test with a 13 ton bus, is no more adequate for this purpose.             

14:14-15:40                       Stortingets time: Trafikksikker fremkommelighet
                                            Partiene på Stortinget innleder
                                            Etterfulgt av en debatt ledet av moderator                                       

19:30                                   Festmiddag


Fredag 7. februar

Vi starter dagen med foredrag om alle livene som reddes i trafikken, de hardt skadde. 

Tidspunkt                          Aktivitet

09:00-09:30                        Per Oretorp, Ass.gen.sekretær, Personskadeforbundet LTN
                                             Et reddet liv skal også leves. Manglende trafikksikring: Hvilke konsekvenser
                                             har det for menneskene?                             

09:30-10:00                        Erling Søyland, Fagansvarlig BIM og VDC, COWI
                                             Bedre Trafikksikkerhet og mer kompleks trafikkmiljø                                                                                                                  

10:00 -10.30                      Bjørn Magnussen, NMCU og Maria Nordqvist, SMC
                                            Trygge trafikkmiljø for motorsyklistene - Norge og Sverige                                      

10:30-10:45                        Pause, kaffe/te/frukt

10:45-11:20                        Matteo Pezzucchi, Vegdirektoratet, Statens vegvesen
                                             1. Et innblikk inn i fremtiden av Håndbok N101
                                            Rekkverk og vegens sideområder                                                                   

11:20-11:45                       Johan Granlund, Expert and Thought Leader in Road Technology
                                            Trafikksikkerhet og utfordringer mot nullvisjonen                                     
                                            Identifisering av 16000 usikrede svinger/kurver på svenske veier.
                                       Fra dødsulykken i Masugnsbyn til analyse av det statlige vegnettet.                                                                                                                      

11:45-12:10                       Espen Strandvik Haugvik, ingeniør samferdsel, Innlandet Fylkeskommune
                                            
Risikokurver : analyse av utforkjøringsrisikofaktorer på 2-feltsveger
                                            
I denne rapporten er det analysert forskjellige utforkjøringsrisikofaktorer i kurver.
                                            Analysen ser på alle kurver med lavere horisontalkurveradius enn 700 meter på 2- felts europa-,
                                            riks- og fylkesvegene i Region Øst. Til sammen er det snakk om 63 951 kurver. Analysen ser på hva
                                            de forskjellige utforkjøringsrisikofaktorene, og kombinasjoner av dem, har å si for risikoen for
                                             utforkjøring i de forskjellige type kurvene som finnes. I forbindelse med rapporten er det også laget
                                             lister hvor kurvene rangeres ut fra hvor stor utforkjøringsrisiko de har. Kurvene i disse listene har
                                             VegID så de kobles opp mot vegnettet. På den måten kan man sette inn stedsspesifikke tiltak mot
                                             kurvene med høy utforkjøringsrisiko.

                                                                                              
12:10-12:40                         Rolf Mellum, Avd. direktør Statens Havarikommisjon, Veiavdelingen 
                                              Fylkeskommuner og kommuner som premissgivere for trafikksikkerhet

12:40-13:00                        Avsluttende forum
                                             Paneldebatt med foredragsholderne ledet av moderator

13:00-14:00                        Lunch

Last ned programmet her (pdf-fil)

(Det kan forekomme endringer i programmet fram til konferansestart)