', 'auto'); ga('send', 'pageview');

Program 2020

Program 2020

Torsdag 6. februar

Formell åpning av Den nasjonale Vegsikringskonferansen 2020.

Kvelden den 5. september blir det festmiddag.

Tidspunkt                         Aktivitet

09:30-10:00                       Registrering / kaffe/te/frukt

10:00-11:00                       Formell åpning av årets Vegsikringskonferanse
                                            Kjetil Nesset, styrets leder, TSF
                                            Tommy Skjervold, Statssekretær Samferdselsdepartement

11:00-11:30                       Trygge trafikkmiljø
                                            Vegdirektoratet, Statens vegvesen 

11:35-12:05                       Trafikksikkerhet og samfunnsnyttig
                                            Anette Aanesland , konst. Adm.dir Nye Veier AS

12:10-13:15                        Felles lunsj

13:15-13:45                       Forebyggende trafikant adferd og trafikksikring

                                            S
kadeforebygging, statistikk og teknologi
                                            Sigurd Austin, Konserndirektør i Gjensidige Forsikring

13:45-14:30                       Trafikksikkerhet og sykkelveger - Danmark og Norge
                                            Vejdirektoratet, Danmark
                                            Statens vegvesen, Vegdirektoratet

14:30-15:00                        Pause, kaffe/te/frukt

15:00-16:30                        Stortingets time: Trafikksikker fremkommelighet
                                             Partiene på Stortinget innleder
                                             Etterfulgt av en debatt ledet av dirigenten                                        

19:30                                   Festmiddag


Fredag 7. februar

Det vil bli gjennomført en parallelle sesjon med ulik tematikk, slik at deltakerne kan velge det som er mest relevant.

Tidspunkt                          Aktivitet

09:00-09:30                        Et reddet liv skal også leves. Manglende trafikksikring: Hvilke konsekvenser har det for menneskene?
                                             Per Oretorp, Ass.gen.sekretær, Personskadeforbundet LTN

09:30-10:15                        Bedre Trafikksikkerhet og mer kompleks trafikkmiljø
                                             COWI, Et av Norges ledende rådgivende ingeniørselskap innen rådgivning og prosjektering av effektive
                                             
transportløsninger og bærekraftig byutvikling                                                                                                                                           

10:00 -10.30                      Trygge trafikkmiljø for motorsyklistene - Norge og Sverige
                                            NMCU  og SMC

10:30-10:45                        Pause, kaffe/te/frukt

10:45-10:10                        Parallelle sesjoner
                                             1. Rekkverksnormalen                                      2. Myke trafikanter - helseeffekter
                                             Matteo Pezzucchi / Bozidar Stankovic                Helserådgiver

11:10-11:35                        Trafikksikkerhet og utfordringer mot nullvisjonen                                               
                                             Johan Granlund, Expert and Thought Leader in Road Technology                                                                               

11:35-12:05                        Utfordringer - trafikksikkerhetsarbeidet 

                                                                                                     

12:00-13:00                         Felles lunsj

13:00-13:45                         Sikre kjøretøy -  og forebyggende tiltak
                                              Adm direktør, Volvo Cars Norway AS

13:45-14:15                        Avsluttende forum

Last ned programmet her (pdf-fil)

(Det kan forekomme endringer i programmet fram til konferansestart)