', 'auto'); ga('send', 'pageview');

Program 2018

Onsdag 5. september

Formell åpning av Den nasjonale Vegsikringskonferansen 2018.

Det vil bli gjennomført en parallellsesjon med ulik tematikk, slik at deltakerne kan velge det som er mest relevant.

Kvelden den 5. september blir det festmiddag.

Tidspunkt                           Aktivitet

09:30-10:00                         Registrering / kaffe/te/frukt

10:00-11:00                        Formell åpning av årets Vegsikringskonferanse
                                             Kjetil Nesset, styrets leder, TSF
                                             Brage Baklien, statssekretær Samferdselsdepartement

11:00-11:45                       Trygge trafikkmiljø i Nasjonal transportplan
                                            Vegdirektoratet, Statens vegvesen (invitert)

11:45-12:15                       Morgendagens mobilitet
                                             Jon Kristiansen,  regiondirektør for NHO Innlandet

12:15-13:15                        Felles lunsj

13:15-13:45                       Trafikksikker fremkommelighet
                                             Johan Granlund, Expert and Thought Leader in Road Technology, WSP Global

13:45-14:30                        Trafikksikkerhet og sykkelveger i Norge
                                             Marit Espeland, Nasjonal sykkelkordinator, Vegdirektoratet

14:30-15:00                        Pause, kaffe/te/frukt

15:00-16:30                        Parallellsesjon A                                                          Parallellsesjoner B
                                             1. Rekkverksnormen                                                  1. Trafikksikkerhet og folkehelse
                                                 Matteo Pezzucchi, Vegdirektoratet                           Malene Olsen, Vegingeniør Nes kommune
                                             2. Dokumentasjon - hva må du ha                             2. Trafikksikkerhet sett fra transportnæringen Guttorm             .                                             José Santos Delgado, Senioringerniør DiBK                 Tysnes, regionsjef Hedmark/Oppland  NLF

                                        3. Road Restraint Systems (RRS) in Europe Marianne Gjerde, Siv.Ing.                                                                                                                                                                                                             .                                      3. Spørsmål og samtale

19:30                                   Festmiddag


Torsdag 6. september

Vegsikringskonferansen starter dagen med en moralsk og etisk "morgenvekker".

Det vil bli gjennomført en parallelle sesjon med ulik tematikk, slik at deltakerne kan velge det som er mest relevant.


Tidspunkt                          Aktivitet

09:00-09:40                        Trafikksikkerhet: Et viktig moralsk og etisk spørsmål
                                             Tor B. Jørgensen, Biskop emeritus

09:40-10:25                        Trygge og gode veier
                                             Lars V Aamodt, Leder Teknologi  i Nye Veier 

10:25-10:40                         Pause, kaffe/te/frukt

10:40-12:00                          Trafikksikkerhetsarbeidet i Oppland fylkes trafikksikkerhetsutvalg v/leder Gunnar Tore Stenseng                                                          

                                              Trafikkdirigentenes hverdag på vegen
                                              Tobias Vang Sivertsen, Markedsansvarlig
                                              Total Trafikkhjelp AS                                                                                 
 

12:00-13:00                         Felles lunsj

13:00-13:30                         Kjøretøyets betydning mot nullvisjonen 
                                              Øystein Herland, Adm. direktør Volvo Car Norway                  

13:30 - 1400                        Avsluttende forum


Last ned programmet her (pdf-fil)