', 'auto'); ga('send', 'pageview');

Konferanseprogram
Den nasjonale Vegsikringskonferanse 

2017

Konferansier og leder av debatten: Erik Wold (tidl. NRK)

Dag 1: 23.august 2017

11.00 – 12.00 Lunsj

12.00 - 12.45 Velkommen
Kjetil Nesset, styreleder, TSF
Tom Cato Karlsen, Statssekretær, Samferdselsdepartementet 
Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder, TSF 

12.45 – 13.15 Trafikkmiljø - NTP 2018-2029
Guro Ranes, Trafikksikkerhetsdirektør, Statens vegvesen

13.15 – 13.35 Pause

13.35 – 13.50 Alkohol - fortsatt det farligste rusmidlet i trafikken
Elisabeth Fjellvang Kristoffersen, Generalsektretær, MA - rusfri trafikk

13:50-14:05 Behovet for rekkverkskompetanse, og konsekvensene av manglende kompetanse
Marianne Gjerde, Sivilingeniør, Arvid Gjerde AS

14.05 - 14.35 Rekkverk og tilsyn
Kenneth Lyngsgård, vegfaglig rådgiver, Vegtilsynet

14.35-14.45 Pause

14.45-15.15 Svensk rekkverksbransje og utdanning
Göran Fredriksson, SVBRF - Svenska Väg- och Broräckesföreningen 

15.15-15.35 Sikkerheten for de som jobber på veien.
Matteo Pezzucchi, Vegdirektoratet

15.35-15.50 Spørmål til salen via app

15.50 Slutt for dagen

18.00 - 23.00 Seiltur på Oslofjorden m/rekebuffet (egen påmelding)

***************************************************************


DAG 2: 24. AUGUST 2017

08.30 Morgenkaffe

09.00 – 09:30 Trafikkmiljø og sikkerhet sett med svenske øyner
Johan Granlund, Chief  technology officer, WSP Global

09:30-09:45 Trafikkmiljø - Utsatte trafikanter 
Morten Hansen, Generalsekretær, NMCU

09.45 – 10.05 Pause

10.05 - 1o.40 Trafikksikre veier - Nye Veier AS
Anette Aanesland, Teknologi og utbyggingsdirektør, Nye Veier as

10.40 - 11:00 Kvaliteten på det norske veinettet: Status riks- og fylkesveiene
Øyvind Solberg Thorsen, direktør OFV - Opplysningsrådet for Veitrafikken

11.:00 - 11:20   Et tilgivende veisystem
Line Lillebø Osfoss, politisk rådgiver, NAF

11:20-11:30 Spørsmålsrunde ledet av Erik Wold

11.30 - 12.30 Lunsj

12.30 - 13.45 Debatt: Trygge trafikkmiljø

Partiene på Stortinget har vedtatt at samferdsel skal være ledet av nullvisjonen som mål. Partiene på Stortinget er invitert til å delta med et kort innlegg og etterfølgende felles debatt. (Debatten vil bli streamet - og gå live via nettet)

Så langt har disse partiene meldt representant:
* Nikolai Astrup, (H), leder av Stortingets transport- og kommunikasjonskomité
* Andreas Halse (Ap),  fraksjonsleder av samferdsels- og miljøkomité, Oslos bystyre
* Ola Elvestuen (V) Stortingspolitiker, Oslo
* Kristin Antun  (MDG) 2. Stortingskandidat Akershus
* Tarjei Helland (SV),  Oslo

13.45-14.00 Trygt hjem
Geirr Tangstad-Holdal, TSF

14:00 Konferanseslutt