', 'auto'); ga('send', 'pageview');

Høringsuttalelser

Statsbudsjettet 2021

Fortsatt fokus i kampen mot de største ulykkesgruppen i veitrafikken, samt øke innsatsen for å få ned etterslepene på riks- og fylkesveiene

Forarbeidet til NTP 2022 - 2033

Innsatsen for å få bygd ut og sikret våre høytrafikerte riksveier, samt å få tatt igjen det store veivedlikehold etterslepet på våre riks og fylkesveier må fortsette.

Statsbudsjettet 2018r

Håndbok N10o


r