', 'auto'); ga('send', 'pageview');

Forelesere 

2018

Forelesere

Statsekretær Brage Baklien
Samferdselsdepartementet


Jon Kristiansen

Regionsdirektør, NHO Innlandet

Øystein Herland

President Volvo Cars Norge AS

Marit Espeland

Nasjonal sykkelkoordinator, Vegdirektoratet

Johan Granlund

WSP Global

Marlene Olsen

Siv.ing. - Nes kommune

Matteo Pezzucchi

Vegdirektoratet

Marianne Gjerde

Siv. ing. Arvid Gjerde AS

Guttorm Tysnes

Regionsdirektør, NLF Hedmark/Oppland

Tor B Jørgensen

Biskop Emeritus

Lars V Aamodt

Direktør, Teknologi, Nye Veier AS

Gunnar Tore Stenseng

Leder i Oppland fylkes trafikksikkerhetsutvalg

Tobias Vang Sivertsen

Markeds- og økonimiansvarlig, Total Trafikkhjelp AS

Johan Granlund

Johan Granlund er sivilingeinør  i veibygging og har spesialisert seg på analyse av kjørekomfort og trafikksikkerhet knyttet til vegutforming og veibanen. Han er en av forfatterne av Asfaltboken og har skrevet en rekke artikler i vitenskapelige tidsskrifter og i fagpressen i automotive engineering, transport og vei og flyplass engineering.

Johan er en internasjonalt konsulent brukt både i Finland, Norge, Danmark, Storbritannia og medvirket som rådgiver i EU-Russland Kolarctic-prosjektet for sikrere gods- og vogntogtransport i Barentsregionen.